Tlf.: +45 22 30 45 45

Miljøboring / Jordprøver

Etablering af klassificeringsboringer med gravemaskine
- spar tid og penge

Fordelen ved at udføre klassificeringsboringer med gravemaskine påmonteret sneglebor er, at der spares betydelige mængder tid og penge i forhold til det samme arbejde udført med borerig eller håndbor.

Ved at udtage klassificeringsprøver med gravemaskine er fordelene åbenlyse, idet denne boremetode er meget fleksibel og gravemaskinen har en lang række fordele, som en traditionel borerig ikke kan konkurrere mod.

Udover de allerede nævnte fordele som tid og pris kan gravemaskinen etablere kombinerede prøvegravninger og boringer blot ved at udskifte borehovedet med en graveskovl. Ligeledes er der mulighed for at udskifte borehovedet med en opbrydningshammer, hvorved der skabes mulighed for opbrydning af belægninger og beton.

Skift fra borehoved til skovl eller opbrydningshoved tager 1-2 min. Så dette vil ikke forsinke arbejdet.

Boringer etableret med gravemaskine vil desuden kunne erstatte håndboringer i en lang række tilfælde. Borehovedet kan monteres på selv meget små gravemaskiner. Således vil der være mulighed for, at gravemaskinen kan arbejde på meget lidt plads. Da prisen på etablering af en gravemaskineboring er lav, vil det i mange tilfælde kunne betale sig at vælge denne løsning med det samme, frem for at forsøge sig med håndboring, der i mange tilfælde alligevel må opgives.

PFH Miljø & Anlæg har udført klassificeringsboringer for en række af de store miljørådgivningsfirmaer, og er på listen over godkendte entreprenører hos Oliebranchens Miljøpulje.


Jordprøver

PFH Miljø & Anlæg har stor erfaring med håndtering af jord. Vi kan vejlede jer vedrørende eventuelle prøver inden bortskafning af jord. Er det nødvendigt med jordprøver, klarer vi opgaven for jer.

• Der udtages jordprøver og analyseres.
• Derefter findes egnet modtager og tages kontakt til relevante myndigheder.
• Efter tilladelse fra myndigheder kan flytning af jorden igangsættes.

Vi er specialister på miljøområdet og udfører  miljøoprensninger for Oliebranchens Miljøpulje på større tankanlæg og ved villaolietanke m.m. samt udtagning af jordprøver til dokumentation.
KONTAKT
PFH Miljø & Anlæg
Hagerupvej 7
3550 Slangerup
Tlf.: 22 30 45 45
E-mail: info@pfh.nu