Tlf.: +45 22 30 45 45

Olietanke

Olietanke

Blandt vores kerneydelser er udskiftning og opgravning af olietanke. Vi klarer lokalisering og opgravning af olietanke - store som små. Afblænding af olietanke, sandfyldning eller udskiftning af olietanken. I forbindelse med arbejdet klarer vi genetablering af opgravningsområdet.

Under opgravningen kan vi tage jordprøver ved olietanken til dokumentation for eventuel forurening.

Fordele ved opgravning
Få syn for sagen mens forsikringen dækker. Alle lovlige tanke til boligopvarmning er dækket af en forsikringsordning hos Topdanmark og Oliebranchens Miljøpulje indtil 6 måneder efter tanken er taget ud af drift. Derefter vil eventuelle undersøgelser og oprensning skulle betales af grundejer selv. Forsikringen dækker også ved pludselige læk ved din (private) olietank.
Du kan undgå en stor forurening ved at tage din olietank ud af drift i tide.

• Opgravede tanke bliver slettet fra BBR-registeret.
• Ingen risiko for gennemtæring og kollaps med sætninger til følge.
• Ingen tvivl og nedslag i prisen ved ejerskifte

Vi er specialister på miljøområdet og udfører  miljøoprensninger for Oliebranchens Miljøpulje på større tankanlæg og ved villaolietanke m.m. samt udtagning af jordprøver til dokumentation.
KONTAKT
PFH Miljø & Anlæg
Hagerupvej 7
3550 Slangerup
Tlf.: 22 30 45 45
E-mail: info@pfh.nu